З 21 травня у приміщенні Трапезної церкви (XVIII ст.) на території Національного заповідника «Софія Київська» відкрито постійно діючу виставку «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські храми Києва».

Експозиція виставки репрезентує культуру тієї історичної доби, яка співпала з початком християнської ери на теренах Русі-України.  Цьому передував період економічного і політичного розвитку східнослов’янського суспільства, що призвів у ІХ ст. до створення могутньої держави – Київської Русі.

Протягом Х–ХІІ ст. у давньому Києві формувався і зміцнювався інститут столиці, який супроводжувався інтенсивним будівництвом: формувалася планувальна структура міста, зводилися муровані храми і князівські палаци. Утвердження особливого статусу стольного града Києва як найсвятішого міста середньовічної Русі-України пов’язане з візантійською соціальною моделлю, де були поєднані церковний і державний церемоніал.

Давньоруський християнський храм був центром духовного життя, осередком розвитку освіти і мистецтв. Перші муровані християнські храми Києва будували і оздоблювали мозаїками та фресками за зразком візантійських.

В експозиції представлено архітектурні деталі та будівельні матеріали з археологічних розкопок найдавніших християнських храмів і мурованих палаців Києва, церковне начиння, а також предмети побуту киян Х–ХІІ ст., що втілили майстерність давніх зодчих і ремісників.

Історико-культурний контекст експозиції розкривається за допомогою цілісного комплексу матеріалів, що походять із зібрань Національного заповідника «Софія Київська», Національного музею історії України, Національного заповідника «Херсонес Таврійський», Інституту археології НАН України, Музею історії міста Києва.

На виставці представлені унікальні речі, зокрема, такі як хрест ХІ ст. з розкопок Херсонеса, фрагмент мозаїчної підлоги кінця Х ст. з Десятинної церкви, монета з князівським знаком – тризубом кінця ХІ ст. та багато інших. Варто наголосити, що частина матеріалів виставки експонується вперше.

GD Star Rating
loading...
Запись прочитали: 26